ถวายพระพร

 *****************************************
Form ถวายพระพร
Location https://ogbe.go.th/index.php/kkl
Date Created 16 December 2565 12:46:36 pm
Created By Guest
IP Address 223.24.186.214
Country (Unknown Country?)
Browser Chrome
Operating System Android

Page 1

ชื่อ-นามสกุล:
พระใบฎีกาอดุลย์ ฐิตปญฺโญ
ตำแหน่ง:
ครู
หน่วยงาน:
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ถวายพระพร:
ขอให้พระองค์ทรงหายจากประชวรและมีพระวรกายที่แข็งแรงและมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน