ถวายพระพร

 *****************************************
Form ถวายพระพร
Location https://ogbe.go.th/index.php/kkl
Date Created 16 December 2565 1:23:25 pm
Created By Guest
IP Address 182.232.78.141
Country (Unknown Country?)
Browser Chrome
Operating System Android

Page 1

ชื่อ-นามสกุล:
สามเณรธีรภัทร พุทธานุ
ตำแหน่ง:
นักเรียน/นักศึกษา
หน่วยงาน:
โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา
ถวายพระพร:
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ