ถวายพระพร

 *****************************************
Form ถวายพระพร
Location https://ogbe.go.th/index.php/kkl
Date Created 16 December 2565 1:36:27 pm
Created By Guest
IP Address 49.237.6.97
Country (Unknown Country?)
Browser iPhone
Operating System iPhone

Page 1

ชื่อ-นามสกุล:
พระประสิทธิ์ จันทร์แก้ว
ตำแหน่ง:
ครู
หน่วยงาน:
โรงเรียนวรรณวารีวิทยา
ถวายพระพร:
ขอให้พระองค์ทรงหายจากประชวรและมีพระวรกายที่แข็งแรงและมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน