ถวายพระพร

 *****************************************
Form ถวายพระพร
Location https://ogbe.go.th/index.php/kkl
Date Created 16 December 2565 3:19:20 pm
Created By Guest
IP Address 223.24.63.78
Country (Unknown Country?)
Browser Chrome
Operating System Apple

Page 1

ชื่อ-นามสกุล:
พระอุดมศักดิ์ สนฺตจิตฺโต
ตำแหน่ง:
บุคลากรทางการศึกษา
หน่วยงาน:
โรงเรียนวัดบูรพารามวิทยาสรรค์
ถวายพระพร:
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ