ถวายพระพร

 *****************************************
Form ถวายพระพร
Location https://ogbe.go.th/index.php/kkl
Date Created 17 December 2565 1:48:27 am
Created By Guest
IP Address 159.192.96.168
Country UNITED STATES
Browser iPad
Operating System iPad

Page 1

ชื่อ-นามสกุล:
นายสุพจน์ ทองจันทร์
ตำแหน่ง:
ครู
หน่วยงาน:
โรงเรียนวัดนิเวศธรรมประวัติ
ถวายพระพร:
ขอให้พระองค์ทรงหายจากประชวรและมีพระวรกายที่แข็งแรงและมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน