ถวายพระพร

 *****************************************
Form ถวายพระพร
Location https://ogbe.go.th/index.php/kkl
Date Created 17 December 2565 8:33:30 am
Created By Guest
IP Address 27.145.168.55
Country (Unknown Country?)
Browser iPhone
Operating System iPhone

Page 1

ชื่อ-นามสกุล:
พระครูวิสาลปุญญาภิรัต
ตำแหน่ง:
ผู้บริหาร
หน่วยงาน:
โรงเรียนปัจจันตเขตวิทยา
ถวายพระพร:
ขอให้พระองค์ทรงหายจากประชวรและมีพระวรกายที่แข็งแรงและมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน