ถวายพระพร

 *****************************************
Form ถวายพระพร
Location https://ogbe.go.th/index.php/kkl
Date Created 17 December 2565 8:41:41 am
Created By Guest
IP Address 183.89.73.135
Country THAILAND
Browser Chrome
Operating System Windows

Page 1

ชื่อ-นามสกุล:
นายไพฑูรย์ คงจันทร์
ตำแหน่ง:
ครู
หน่วยงาน:
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา
ถวายพระพร:
ขอให้พระองค์ทรงหายจากประชวรและมีพระวรกายที่แข็งแรงและมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน