ถวายพระพร

 *****************************************
Form ถวายพระพร
Location https://ogbe.go.th/index.php/kkl
Date Created 17 December 2565 12:25:58 pm
Created By Guest
IP Address 223.205.227.83
Country (Unknown Country?)
Browser Chrome
Operating System Android

Page 1

ชื่อ-นามสกุล:
พระมหาบุญหลาย ผาก่ำ
ตำแหน่ง:
ครู
หน่วยงาน:
โรงเรียนวัดมงคลในวิทยา
ถวายพระพร:
ขอให้พระองค์ทรงหายจากประชวรและมีพระวรกายที่แข็งแรงและมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน