ถวายพระพร

 *****************************************
Form ถวายพระพร
Location https://ogbe.go.th/index.php/kkl
Date Created 18 December 2565 11:23:30 pm
Created By Guest
IP Address 49.228.50.65
Country (Unknown Country?)
Browser Chrome
Operating System Android

Page 1

ชื่อ-นามสกุล:
นายสวน บุญหว่าน
ตำแหน่ง:
บุคลากรทางการศึกษา
หน่วยงาน:
สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
ถวายพระพร:
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ