ถวายพระพร

 *****************************************
Form ถวายพระพร
Location https://ogbe.go.th/index.php/kkl
Date Created 19 December 2565 2:05:56 am
Created By Guest
IP Address 1.46.23.100
Country (Unknown Country?)
Browser Chrome
Operating System Android

Page 1

ชื่อ-นามสกุล:
นายชวากรณ์ ชนกเนตร
ตำแหน่ง:
ครู
หน่วยงาน:
โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา
ถวายพระพร:
ขอให้พระองค์ทรงหายจากประชวรและมีพระวรกายที่แข็งแรงและมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน