ถวายพระพร

 *****************************************
Form ถวายพระพร
Location https://ogbe.go.th/index.php/kkl
Date Created 19 December 2565 3:58:51 am
Created By Guest
IP Address 1.47.30.166
Country (Unknown Country?)
Browser Chrome
Operating System Android

Page 1

ชื่อ-นามสกุล:
นายสมพร กิจโสภา
ตำแหน่ง:
ครู
หน่วยงาน:
โรงเรียนศรีศาสนวิทยา
ถวายพระพร:
ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ