ถวายพระพร

 *****************************************
Form ถวายพระพร
Location https://ogbe.go.th/index.php/kkl
Date Created 19 December 2565 7:57:05 am
Created By Guest
IP Address 223.205.249.103
Country (Unknown Country?)
Browser Chrome
Operating System Android

Page 1

ชื่อ-นามสกุล:
ธนภัทร ใยจำนงค์
ตำแหน่ง:
นักเรียน/นักศึกษา
หน่วยงาน:
โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา
ถวายพระพร:
ขอพระองค์ทรงพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ และมีพลานามัย สมบูรณ์แข็งแรง