ถวายพระพร

 *****************************************
Form ถวายพระพร
Location https://ogbe.go.th/index.php/kkl
Date Created 31 December 2565 7:28:30 am
Created By Guest
IP Address 184.22.179.19
Country (Unknown Country?)
Browser Chrome
Operating System Windows

Page 1

ชื่อ-นามสกุล:
พระมหาวุฒิชัย วุทฺธิชโย
ตำแหน่ง:
ผู้บริหาร
หน่วยงาน:
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม เขต 1
ถวายพระพร:
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ