ถวายพระพร

 *****************************************
Form ถวายพระพร
Location https://ogbe.go.th/index.php/kkl
Date Created 7 August 2566 6:40:41 am
Created By Guest
IP Address 1.4.129.252
Country (Unknown Country?)
Browser Chrome
Operating System Windows

Page 1

ชื่อ-นามสกุล:
นายธรรมธัช แมดมิ่งเหง้า
ตำแหน่ง:
ผู้บริหาร
หน่วยงาน:
โรงเรียนวัดศรีสุธาทิพย์
ถวายพระพร:
ขอให้พระองค์ทรงหายจากประชวรและมีพระวรกายที่แข็งแรงและมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน