สศป.น้อมถวายมุทิตาอายุวัฒนมงคล ๗๕ ปี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๕
#สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชายมหาเถร ป.ธ.๘)


#กรรมการมหาเถรสมาคม
#เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร
#ประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม
#ประธานอุปถัมภ์และมอบกัปปิยภัณฑ์สนับสนุนปรับปรุงสำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา อาคารหอสมุดพระพุทธศาสนามหาสิรินาถ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม