สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๗-๑๑ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพื้นที่เป้าหมาย เพื่อชี้แจง แสดงความคิดเห็นฯ

วันที่ 21 ม.ค. 2566 พระครูสุนทรพิมลศีล ประธานเขตการศึกษาฯ เขต 5 ผู้บริหารโรงเรียนและนักวิชาการศาสนา เข้าพบท่าน ดร.เพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล รองประธานกรรมาธิการการศาสนา

วันที่ 19 ม.ค. 66 คณะผู้บริหาร นักวิชาการ สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา นำโดยพระครูปริยัติวีราภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

ณ อาคารมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5จังหวัด  พล.อ.ประวิตร'  ปิติสุข  ส่งเสริม/สนับสนุน กม.การศึกษาพระปริยัติธรรม  ช่วยสืบทอดพระพุทธศาสนา ให้ยั่งยืนสืบไป