21 ตุลาคม 2565 พระครูปริยัติวีราภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ เลขานุการประธานกรรมการศึกษาพระปริยัติธรรม

แผนกสามัญศึกษาปฏิบัติหน้าที่แทนพระราชวัชชราภรณ์ องค์ปประธานกรรมการฯ ร่วมเวทีเสวนาการส่งเสริมสุขภาวะแก่นักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย สสส. เขต ๒ นครศรีธรรมราช