คณะผู้บริหาร ครู สามเณรนักเรียน เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการศึกษา นักวิชาการ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทั่วประเทศ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร
มหาวัชรราชธิดา
"ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร"