สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 6 ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยาจัดพิธีมอบทุนพระราชทานแก่บุตรครูในสถานศึกษาและประชุมผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 6

สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 6 ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยาจัดพิธีมอบทุนพระราชทานแก่บุตรครูในสถานศึกษาและประชุมผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 6 ในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1/2567 ในวันพุธ ที่ 15 พฤษภาคม 2567 ณ วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
เวลา 09.00 น. พระราชปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดพะเยา ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระครูถาวรรัตนานุกิจ ประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 6 ถวายเครื่องสักการะ และกล่าวรายงาน นางกมลรัตน์ ทองจิบ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา เปิดกรวยถวายราชสักการะ หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จากนั้นบุตรครูที่ได้รับทุนพระราชทาน จำนวน 29 คนเข้ารับทุนพระราชทานโครงการทุนบุตรครูในสถานศึกษาในโครงการตามพระราชดำริฯ ปีการศึกษา 2566

ภาพ/ข่าว : สศปส. เขต 6/กลุ่มงานสื่อสารองค์การและประชาสัมพันธ์
สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
เว๊บไซต์ : www.ogbe.go.th
Email. : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.