วันนี้ (๓๐ พ.ย. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.) ประชุมคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านพระพุทธศาสนา ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ CA ๔๒๓ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา
ประชุมผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ประชุมผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทั่วประเทศ
ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ผ่านระบบออนไลน์   ดาวน์โหลดไฟล์

21 ตุลาคม 2565 พระครูปริยัติวีราภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ เลขานุการประธานกรรมการศึกษาพระปริยัติธรรม

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ พระครูปริยัติวีราภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการปฏิบัติหน้าที่แทนพระเดชพระคุณพระราชวัชชราภรณ์ ประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

สศป. น้อมถวายมุทิตาอายุวัฒนมงคล​ ๕๙ ปี​ พระครูปริยัติกิจธำรง ประธานเขต 11/รจจ.สุรินทร์