ณ อาคารมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5จังหวัด  พล.อ.ประวิตร'  ปิติสุข  ส่งเสริม/สนับสนุน กม.การศึกษาพระปริยัติธรรม  ช่วยสืบทอดพระพุทธศาสนา ให้ยั่งยืนสืบไป

🛕เปิดรับสมัคร บวชเรียนทั่วประเทศ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
สมัครตั้งแต่ วันนี้ ถึง 16 พ.ค. 2566

วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 14:00 น. เพชรวรรต วัฒนพงศ์ศิริกุล นำคณะทำงานผู้แทนจากคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

คณะผู้บริหาร ครู สามเณรนักเรียน เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการศึกษา นักวิชาการ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทั่วประเทศ

“ในหลวง-พระราชินี” เสด็จฯ เยี่ยม “สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ” พสกนิกรเฝ้าถวายกำลังใจ ทรงรับสั่งว่า จะนำไปพระราชทานให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ก่อนประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จฯ กลับจาก รพ.จุฬาฯ

๕ ธันวาคม ๒๕๖๕
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา